Καλή επιτυχία στις εξετάσεις!!!  

exams

   

Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   

Ερευνητική εργασία Β'λυκείου

Δημιουργία εκπαιδευτικού δορυφόρου τύπου CanSat

"Talos 2013"

Υπεύθυνοι καθηγητές:

Κοντέλλης Γεώργιος ΠΕ4.01-Χατζηπαρασκευάς Ευριπίδης ΠΕ19

Δείτε τον δικτυακό τόπο της ερευνητικής εργασίας, τον οπόιο έφτιαξε η ειδική ομάδα των μαθητών:

http://talos2013.weebly.com/