Translate us!  

Greek Bulgarian Dutch English French German Hungarian Italian Romanian Spanish
   

RSS feed  

   

Η Επιτροπη? Προστασι?ας Ανηλι?κων αποτελει? συμβουλευτικο? ο?ργανο της Γενικη?ς Γραμματει?ας Εμπορι?ου και Προστασι?ας Καταναλωτη? βα?σει του α?ρθρου 7α του νο?μου 2251/94 και ε?χουν οριστει? ως με?λη της εκπρο?σωποι απο? το δημο?σιο τομε?α, την αγορα? και την ακαδημαι?κη? κοινο?τητα. Ε?ργο της Επιτροπη?ς ει?ναι να γνωμοδοτει? για συγκεκριμε?να προι?ο?ντα η? πρακτικε?ς που μπορει? να βλα?πτουν την ψυχικη? υγει?α των παιδιω?ν και να συμβα?λει με τις παρεμβα?σεις της στη διαμο?ρφωση ωφε?λιμων συνηθειω?ν, στα?σεων και συνειδη?σεων σε καταναλωτικα? θε?ματα.

Πιο συγκεκριμε?να, το ε?ργο της Επιτροπη?ς ει?ναι:

α) Η ε?κδοση γνωμοδοτη?σεων, με τις οποι?ες θα εισηγει?ται περιοριστικα? με?τρα στην κυκλοφορι?α προι?ο?ντων, που παραβαι?νουν τις σχετικε?ς με την ψυχικη? υγει?α των ανηλι?κων διατα?ξεις.

β) Ο εντοπισμο?ς γενικο?τερων πρακτικω?ν προω?θησης και δια?θεσης προι?ο?ντων, που ενδε?χεται να εγκυμονου?ν κινδυ?νους για τους ανηλι?κους και η ειση?γηση, ο?που κρι?νεται αναγκαι?ο, για την ε?κδοση κωδι?κων συρρυ?θμισης της πολιτει?ας με τους ενδιαφερο?μενους οικονομικου?ς φορει?ς η? και κανονιστικω?ν διατα?ξεων.

γ) Η ενημε?ρωση και ευαισθητοποι?ηση του κοινου? και ειδικο?τερα των γονε?ων-καταναλωτω?ν και των νε?ων, σε θε?ματα προστασι?ας της ψυχικη?ς υγει?ας των ανηλι?κων.

Η Επιτροπη?, με τη συνεργασι?α της Γενικη?ς Γραμματει?ας Καταναλωτη?, δε?χεται αναφορε?ς, καταγγελι?ες και ερωτη?ματα σχετικα? με ζητη?ματα προστασι?ας των δικαιωμα?των των ανηλι?κων καταναλωτω?ν (τηλεφωνικο? κε?ντρο: 1520, ιστοσελι?δα επικοινωνι?ας: www.1520.gov.gr, ηλεκτρονικη? διευ?θυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), προκειμε?νου να διερευνα? και να γνωμοδοτει? στο πλαι?σιο της αποστολη?ς της.

Επιπρο?σθετα, στον παρακα?τω συ?νδεσμο http://www.0-18.gr/downloads/Mhnyma-Epitropis-Prostasias-Anilikon_Dek201... παρε?χονται συμβουλε?ς προς τους γονει?ς για την προστασι?α της ψυχικη?ς υγει?ας των παιδιω?ν καταναλωτω?ν.

2016 10 31 18.34.43

Την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, έγινε η καθιερωμένη συγκέντρωση γονέων των μαθητών της Α τάξης του σχολείου.

Στη συγκέντρωση μίλησε η υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Λέσβου κα Ευγενεία Τοροσιάδου, η οποία παρουσίασε το σύστημα προαγωγής και απόλυσης του Λυκείου, καθώς και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

Κράτα το

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ                        Μυτιλήνη 6/10/2016

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

       3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                          

                                                                                              

Ταχ.Δ/νση              : Στρ. Μυριβήλη 106

Ταχ.κώδικας           : 81100

Τηλέφωνο              : 22510 28124                                          

TELEFAX                 : 22510 28124

e-mail                      : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δικτυακός τόπος    : http://3lyk-mytil.les.sch.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπροσωπώντας την Ελλάδα αντιπροσωπία από το 3ο Λύκειο Μυτιλήνης ταξίδεψε από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου   μέχρι την Τρίτη 4 Οκτωβρίου στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, μια άλλη πύλη εισόδου για πρόσφυγες και μετανάστες, για να συμμετάσχει σε συνάντηση σχολείων από όλη την Ευρώπη με αντικείμενο το προσφυγικό ζήτημα.

Τη συνάντηση οργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας σε συνεργασία με το Comitato 3 Ottobre και είχε τον τίτλο “Europe begins at Lampedusa”. Με αφορμή το τραγικό ναυάγιο που έγινε στην περιοχή στις 3 Οκτωβρίου 2013 και στοίχισε τη ζωή σε 368 ανθρώπους, μαθητές του σχολείου εργάστηκαν πάνω στο προσφυγικό ζήτημα και τα αποτελέσματα των εργασιών τους αναρτήθηκαν σε ιστοσελίδα που είχε οριστεί από τους διοργανωτές.

Η τετραμελής αντιπροσωπία που πήρε μέρος στη συνάντηση αυτή αποτελούνταν από τις καθηγήτριες Παυλακέλλη Σταυρούλα και Καριώτου Γιώτα και τους μαθητές Χαχάλιο Μιχάλη και Ψωμαδέλλη Μαρία. Η παρουσία του σχολείου αλλά και οι εργασίες και το υλικό που κατέθεσαν οι μαθητές μας στη συνάντηση έκαναν εντύπωση και σχολιάστηκαν απολύτως θετικά από τους συμμετέχοντες, ήταν δε και μια ευκαιρία να γνωρίσουν και να μάθουν πολλοί το πώς βιώνουμε στο νησί μας αυτό το πρόβλημα. Κατά την παραμονή τους εκεί οι μαθητές συμμετείχαν σε διάφορες εργασίες που είχαν προγραμματιστεί όπως ενημερώθηκαν από το ιταλικό λιμενικό για τον τρόπο και την οργάνωση της διάσωσης προσφύγων , παρακολούθησαν το συνέδριο “ Historytelling, Now” που διοργάνωσε η RAI, συμμετείχαν στην πορεία και στο μνημόσυνο που έγινε στο μνημείο για τους νεκρούς του ναυαγίου κ. α. Σημαντικό επίσης ήταν το ότι δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να γνωριστούν με άλλους συνομηλίκους τους από άλλες χώρες της Ευρώπης, να ανταλλάξουν απόψεις, να δημιουργήσουν φιλίες.

 

Ο Διευθυντής   

Χατζηπαρασκευάς Ευριπίδης

2016 03 30 19.32.05

Την Τετάρτη 30/3/2016, έγινε ενημέρωση-συζήτηση στο 3ο Λύκειο Μυτιλήνης, με θέμα την διαχείρηση του άγχους των εξετάσεων. Βασικός ομιλητής ήταν ο Παναγιώτης Τσουκαρέλλης, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Πρόεδρος της ΜΚΟ “Help: Βοήθεια για το παιδί και τον έφηβο».

Την εκδήλωση διργάνωσε ο σύλλογος γνέων και κηδεμόνων του 3ου Λυκείου Μυτιλήνης

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης                      Μυτιλήνη, 12 Φεβρουαρίου 2016      

Τηλέφωνο: 22510- 22031                                        Αριθμ. Πρωτ.: 6

E-mail: mariolen [@] aegean.gr                            

                                                  

                                                                               ΠΡΟΣ: Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Λέσβου

                                                                                            Κο ΜιχάληΚαπιωτά                                                                                                   

                                                                                    

ΚΟΙΝ: Δ/ντή 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης

             Κο Ευριπίδη Χατζηπαρασκευά

       
           

ΘΕΜΑ: «Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου»            

    Μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Δ/ντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Λυκείου, για την σύντομη χρονικά αλλά δημιουργική συνεργασία που είχαμε.

     Από την πρώτη συνάντησή μας, η βοήθειά σας στα θέματα και τους προβληματισμούς μας ήταν αμέριστη, ενώ η λίστα με διάφορες δραστηριότητες εντός σχολείου που συζητήθηκε (διάφορες ομιλίες, ενισχυτικές διδασκαλίες, σχολικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα) θα ολοκληρωθεί σύντομα με τη βοήθεια και της νέας Δ/νσης του σχολείου.

   Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα καινούργια σας καθήκοντα και είμαστε βέβαιοι ότι η βοήθεια σας θα είναι δεδομένη όχι μόνο για το δικό μας σχολείο αλλά και ολόκληρου του Νομού, γιατί όπως γνωρίζετε, η σημασία της συνεργασίας, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, δίνουν το παράδειγμα στους μαθητές, οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν τις κρίσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Ευχαριστούμε και πάλι.

   Με εκτίμηση,

           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

      ΣΧΑΛΛΙΓ ΜΑΡΙΟΛΕΝ                                   ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

3ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,                                     Μυτιλήνη, 20 Ιανουαρίου 2016

                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 4

        Σας ευχόμαστε το 2016 να είναι μία καλή Χρονιά με υγεία, οικογενειακή & προσωπική ευτυχία.

        Σε συνέχεια της επιστολής μας με αριθ. Πρωτ. 1/ 14-10-2015, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις παρακάτω δραστηριότητες μας, ως Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας έως σήμερα:

·         Συνδιοργανώθηκαν & πραγματοποιήθηκαν όπως ήδη γνωρίζετε 2 σχολικά πάρτι με την συμμετοχή & του 2ου ΓΕΛ για αποκλειστική ενίσχυση του ταμείου των 15μελών κάθε σχολείου.

·         Με έξοδα του Συλλόγου αγοράσθηκε 1 tablet το οποίο κληρώθηκε σε μία τυχερή μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου, κλήρωση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23/12/2015 στο γραφείο των Διδασκόντων.

·         Στις 15/01/2016, ημέρα Παρασκευή, κόπηκαν οι βασιλόπιττες σε κάθε τμήμα και προσφέρθηκαν δώροεπιταγές στους μαθητές/τριες, από τοπικό κατάστημα με έξοδα του συλλόγου μας.

        Σας υπενθυμίζουμε ότι για άλλη μια χρονιά θα είμαστε κοντά σας, πρόθυμοι να αντιμετωπίσουμε και να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα του Λυκείου μας, να θέσουμε καινούριους στόχους και να τους πραγματοποιήσουμε. Για αυτό ζητάμε τη βοήθεια, τη συνεργασία και την υποστήριξη όλων σας.

        Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την ετήσια συνδρομή του ποσού των 5€ ανά οικογένεια, για το σχολικό έτος 2015- 2016 η οποία δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθεί από όλες τις οικογένειες μέχρι σήμερα, για τις απαιτούμενες ανάγκες και εκδηλώσεις του σχολείου μας.

        Σας παρακαλούμε για την μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση σας, υπενθυμίζοντας σας ότι είναι το μοναδικό έσοδο του Συλλόγου το οποίο χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο για όφελος των μαθητών μας.

      Με εκτίμηση,

        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΣΧΑΛΛΙΓ  ΜΑΡΙΟΛΕΝ                                   ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2021

Μυτιλήνη, 29/1/2016

Ο σύλλογος  καθηγητών  του  3ου ΓΕΛ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την εκδήλωση της υποψηφιότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ και  εν γένει της ΛΕΣΒΟΥ, για την διεκδίκηση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, συνήλθε και ομόφωνα αποφάσισε να εκδώσει το παρόν ψήφισμα στήριξης.
«Η Λέσβος, πράγματι, έχει λόγω θέσης, φυσικού περιβάλλοντος,  ιστορίας,  λαϊκής παράδοσης, πνευματικής κίνησης,  πολιτιστικής δημιουργίας και προσφοράς,  το αναφαίρετο δικαίωμα να διεκδικήσει με αξιώσεις την υλοποίηση του θεσμού Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021. Η Λέσβος, με την μοναδική φυσική ομορφιά της και το σπουδαίο οικολογικό και πολιτισμικό της απόθεμα,  είναι γεμάτη από μοναδικής αξίας φυσικά δημιουργήματα, όπως ηφαίστεια, θερμές πηγές, με κορυφαίο το απαράμιλλο στον κόσμο Απολιθωμένο Δάσος είναι παγκοσμίως το μοναδικό νησί στο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου έγινε στο σχολείο μας ενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα του Λυκείου και τη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατεβάστε απο ΕΔΩ την παρουσίαση για το σύστημα του Λυκείου

Συμματείχαν γονείς από τις τρείς τάξεις του λυκείου μας.

Ομιλητές ήταν, εκτός από την διεύθυνση του σχολείου, η Ευγενεία Τοροσιάδου, υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Μυτιλήνης, και ο Παναγιώτης Τσουκαρέλλης, Πρόεδρος Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

2015 10 14 19.21.092015 10 14 19.40.51

2015 10 14 19.44.162015 10 14 19.48.16

3ο Λύκειο Μυτιλήνης

12/5/2015

2015-04-28 12.10.13Δελτίο τύπου

Πριν λίγες μέρες επιστρέψαμε από το Παρίσι, όπου παρακολουθήσαμε ένα πενθήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα με τίτλο: « e?learning in the classroom», περιελάμβανε εκμάθηση του λογισμικού moodle, με το οποίο ένας εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει μια εικονική τάξη, να αναπτύξει τα μαθήματά του, να συμπεριλάβει τους μαθητές του, οι οποίοι μπορούν να έχουν σχετική ανάδραση μέσω του υπολογιστή, να εργαστούν μόνοι τους ή κατά ομάδες, να παρουσιάσουν τις εργασίες τους και τέλος να απαντήσουν σε ερωτήσεις αξιολόγησης.

Είναι ένα σύγχρονο λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικής τάξης (e-class), το οποίο χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και σχολεία σε όλο τον κόσμο, προωθώντας την εκπαίδευση τόσο στο γνωστικό αντικείμενο όσο και στην χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών.

Τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν με την εκμάθηση κατασκευής ιστοσελίδας με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού Weebly, με το οποίο μπορεί καθένας να δημιουργήσει εύκολα τη δική του ιστοσελίδα.

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του 3ου Λυκείου Μυτιλήνης, Καπιωτάς Μιχαήλ και Χατζηπαρασκευάς Ευριπίδης, υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις  του HallePajol στο Παρίσι και πραγματοποιήθηκε από το Itc-InternationalEU, που έχει την έδρα του στην Πράγα της Τσεχίας.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά τέσσερις Έλληνες εκπαιδευτικοί, τρείς Ρουμάνοι και επτά Τούρκοι.

Από την ομάδα του 3ου Λυκείου Μυτιλήνης, ετοιμάζεται ημερίδα διάχυσης του αποτελέσματος και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του ίδιου ή και άλλων σχολείων μετά τη λήξη των εξετάσεων μέσα στον Ιούνιο.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ                         Μυτιλήνη   23/10/2014

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

       3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                          

                                                                                             

Ταχ.Δ/νση              : Στρ Μυριβήλη 106

Ταχ.κώδικας           : 81100

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

erasmus schoolΤο 3ο Λύκειο Μυτιλήνης, συνεχίζοντας την παράδοση της υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχει επιλεγεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), που είναι η Εθνική μονάδα υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS + να συμμετάσχει σε δύο σχέδια που αποτελούν προτάσεις εκπαιδευτικών του Σχολείου.

Η ενημέρωση των γονέων της Α λυκείου έγινε από την υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Μυτιλήνης, Τοροσιάδου Ευγενία.

Δείτε την ενημέρωση σε powerpoint ΕΔΩ

 

prosklisi

Κατεβάστε από εδώ την παρουσίαση της ενημέρωσης προς τους γονείς των μαθητών του σχολείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ                         Μυτιλήνη   14/2/2013

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

       3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                          

                                                                                             Αριθμ.πρωτ:   98

Ταχ.Δ/νση              : Στρ Μυριβήλη 106

Ταχ.κώδικας           : 81100

Τηλέφωνο              : 22510 28124                                          

TELEFAX                : 22510 28124

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δικτυακός τόπος     : http://3lyk-mytil.les.sch.gr

                                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                         

Σε αίθουσα του 3ου Λυκείου Μυτιλήνης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11-2-2013 το απόγευμα ενημερωτική συνάντηση γονέων των μαθητών του Σχολείου με θέμα: «Ασφάλεια και εθισμός στο διαδίκτυο».

Εισήγηση για το θέμα της ασφαλούς περιήγησης στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που περικλείει η αλόγιστη χρήση του Internet αλλά και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, πραγματοποίησε ο υποδιευθυντής του σχολείου κ. Ευριπίδης Χατζηπαρασκευάς, που έχει την ειδικότητα του καθηγητή πληροφορικής, έχει επιμορφωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ?Αριάδνη? και είναι εθελοντής Πρεσβευτής της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2013.

Oυπεύθυνος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, κ. Παναγιώτης Τσουκαρέλλης κατέθεσε την εμπειρία του από περιπτώσεις και καθημερινά γεγονότα εξάρτησης από τον Η/Υ και εθισμού στο διαδίκτυο, που μπορεί να αφορούν την κάθε οικογένεια.

Η συζήτηση με τους γονείς των μαθητών κράτησε αρκετή ώρα και αφού ακούστηκαν και οι δικές τους εμπειρίες, δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις για την προστασία των παιδιών από τις παγίδες που κρύβει η χρήση του διαδικτύου.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με μικρή παρέμβαση από την καθηγήτρια πληροφορικής του Σχολείου κα Λαμπρινή Τσακμάκη, για το σεισμικό κίνδυνο και τους τρόπους προφύλαξης από το σεισμό στο σπίτι και στο σχολείο.

Το 3ο Λύκειο Μυτιλήνης σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, πρόκειται να διοργανώσει μια σειρά ομιλιών και συζητήσεων με τους γονείς των μαθητών, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό του τόπου μας, αλλά και με την πρόσκληση ειδικών επιστημόνων από άλλες περιοχές, με στόχο την υποστήριξη των οικογενειών στις σχέσεις με τους εφήβους και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και άλλων προβλημάτων που έχουν ανακύψει με την οικονομική κρίση.

                                                                                                                                   Ο Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΙΩΤΑΣ

Φυσικός-Περιβ. Χαρτ/φος-Msc

Κατεβάστε την παρουσίαση της υπεύθυνης του ΚΕΣΥΠ ΜΥτιλήνης Τοροσιάδου Ευγενίας, σχετικά με το Νέο Λύκειο (σύμφωνα με τις υπάρχουσες μέχρι τώρα διατάξεις)

κάντε κλίκ ΕΔΩ

            1           2